ciąża

Jakie dzieci nazywamy wcześniakami?

Agnieszka Popowicz: Dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży nazywamy wcześniakami. Wcześniactwo możemy podzielić na: ekstremalnie skrajne wcześniactwo, czyli niemowlęta urodzone między 23 a 27 tygodniem życia płodowego, skrajne wcześniactwo czyli dzieci urodzone pomiędzy 28 a 31 tygodniem oraz średnie wcześniactwo czyli niemowlęta urodzone pomiędzy 32-38 tygodniem.

Jakie przyczyny mogą wywołać na poród przedwczesny?

Agnieszka Popowicz: Przyczyn porodu przedwczesnego może być wiele. Wśród nich możemy wymienić czynniki infekcyjne, czynniki środowiskowe bądź choroby matki.

Jakie choroby u matki mogą mieć wpływ na poród przedwczesny?

Agnieszka Popowicz: Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy, zmiany patologiczne łożyska, wady budowy macicy, niewydolność szyjki macicy, mogą mieć wpływ na poród przedwczesny.

Jakie czynniki środowiskowe mogą przyczynić się do porodu przedwczesnego?

Agnieszka Popowicz: Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, narkotyki, niedożywienie, brak odpowiedniej opieki medycznej mogą przyczynić się do porodu przedwczesnego.

dziecko

Jakie wyróżniamy cechy wcześniactwa?

Agnieszka Popowicz: Niska waga urodzeniowa, która waha się od 500g do 2.5kg. Przezroczysta, bardzo cienka skóra, przez którą prześwitują naczynia krwionośne. Najczęściej jest ona pokryta meszkiem, który zanika po 28 tygodniu ciąży. Wcześniaki pokryte są mazią płodową, która powinna zaniknąć do 36 tygodnia. Mają mniejszą ilość tkanki podskórnej. Wcześniaki urodzone przed 34 tygodniem ciąży nie mają chrząstki w małżowinie usznej. U chłopców urodzonych przed 37 tygodniem ciąży jądra jeszcze nie zstąpiły. Niemowlęta urodzone przedwcześnie mają trudności z jedzeniem z koordynacją ssania i połykania, często krztuszą się. Mają obniżoną odporność i skłonność do łapania infekcji. Bardzo dużo śpią. Są mało ruchliwe. Ich napięcie mięśniowe nie jest prawidłowe.

Jakie problemy współistniejące mogą towarzyszyć dzieciom urodzonym przedwcześnie?

Agnieszka Popowicz: Dysplazja oskrzelowo-płucna, przetrwały przewód tętniczy, retinopatia wcześniacza, zaburzenia słuchu, leukomalacja, krwawienia do komorowe.

Co to jest dysplazja oskrzelowo-płucna?

Agnieszka Popowicz: Dysplazja oskrzelowo- płucna BPD jest to przewlekła choroba dotykająca dzieci urodzonych przedwcześnie z niską masą urodzeniową poniżej 1000g i urodzonych przed 28tygodniem. W związku z niedojrzałością układu oddechowego u dzieci przedwcześnie urodzonych rozwija się zespół zaburzeń oddychania. Jest to stan zagrożenia życia, dlatego wymaga zastosowania wspomagania czynności płuc noworodka. Leczenie zaburzeń oddychania u wcześniaków polega na stosowaniu tlenoterapii przy pomocy urządzenia do prowadzenia sztucznej wentylacji płuc (respiratora). U wcześniaków u których poddawano długotrwale tlen mogą rozwijać się zmiany śródmiąższowe w płucach. Tlen z jednej strony jest nam niezbędny do oddychania, jednak z drugiej strony powoduje wiele działań niepożądanych. Wolne rodniki tlenowe bardzo łatwo wchodzą w różne reakcje chemiczne w niedojrzałych płucach dziecka, prowadząc do zmian niedodmowych, obrzęku śródmiąższowego i procesów martwiczo-naprawczych.

Co to jest retinopatia wcześniacza?

Agnieszka Popowicz: Retinopatia wcześniacza występuje najczęściej u wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem. Naczynia siatkówki nie są w pełni rozwinięte i Ich rozwój jest po porodzie nieprawidłowy. Prowadzi to do powstawania zmian włóknistych w naczyniach siatkówki i w ciele szklistym. Może to powodować odwarstwianie się siatkówki i prowadzić do upośledzenia widzenia.

Co to jest przetrwały przewód tętniczy?

Agnieszka Popowicz: Przetrwały przewód Tętniczy PDA. Przewód tętniczy to naczynie krwionośne łączące aortę oraz tętnicę płucną. W naturalnych warunkach przewód ten powinien zamknąć się w ciągu kilku dni po urodzeniu. U dziecka urodzonego przedwcześnie istnieje ryzyko nieobkurczenia się przewodu i nie zarośnięcia. Powoduje to szereg komplikacji układu krażeniowego, oddechowego oraz pokarmowego. Leczenie PDA polega na zamknięciu przewodu operacyjnie a u wcześniaków przed zakwalifikowaniem do zabiegu stosuje się próby leczenia farmakologicznego.

Jakie są następstwa niedojrzałości układu nerwowego?

Agnieszka Popowicz: Na wskutek niedojrzałości układu nerwowego wcześniaka może dojść do powikłań neurologicznych takich jak: wylewy do komorowe lub krwawienia do mózgu, okołokomorowa leukomalacja i zaburzenia napięcia mięśniowego. Wykonując USG przezciemiączkowe, lekarze są w stanie rozpoznać wylew i zakwalifikować go do jednego z 4 stopni według tzw. skali Papille’a: Wylewy I i II stopnia są najłagodniejsze i zwykle nie powodują powikłań. Wylew III stopnia uznawany jest za średniego stopnia i wywołuje zaburzenia rozwojowe a także może pojawić się wodogłowie pokrwotoczne. Wylew IV stopnia powoduje zaburzenia rozwojowe oraz trwałe uszkodzenie mózgu. Leukomalacja okołokomorowa są to uszkodzenia istoty białej mózgu.

Jakie mogą być pierwsze objawy uszkodzenia układu nerwowego u wcześniaka?

Agnieszka Popowicz: wzmożone napięcie mięśniowe, opistotonus -mocno odgięciowa pozycja ciała, drżenia kończyn i ciała, problemy z karmieniem- koordynacją ssania i połykania lub wiotkość, dziecko jakby „przelewało się przez ręce”.

Jak wygląda opieka nad wcześniakiem w szpitalu?

Agnieszka Popowicz: Po porodzie większość wcześniaków przebywa w inkubatorze, gdzie utrzymywana jest odpowiednia temperatura ciała. Wcześniaki mają cienką skórę oraz niewielką ilość tkanki tłuszczowej. Mają problem z termoregulacją. Inkubatory mają za zadanie stworzyć środowisko takie jak w brzuchu mamy. Chronią wcześniaka przed hałasem oraz światłem. W czasie pobytu w szpitalu opiekę nad wcześniakiem sprawuje personel medyczny: lekarze, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Rodzice odwiedzają maleństwo w określonych porach.

Wcześniaki w warunkach szpitalnych mogą być poddane kangurowaniu. Rozpoczyna się je jak najwcześniej po ustabilizowaniu stanu zdrowia maluszków. Kangurowanie jest to bliski kontakt z rodzicem, gdzie noworodek w pieluszce układany jest na gołej klatce piersiowej rodzica. Kangurowanie zmniejsza ryzyko chorób układu oddechowego. Pozytywnie wpływa na budowanie bliskości i więzi z rodzicem. Wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy i emocjonalny. Poprawia budowanie odporności i zmniejsza stres u mamy.

wcześniak

Co po wyjściu ze szpitala?

Agnieszka Popowicz: Wcześniak uczy się i adaptuje do otaczającego go świata. Niedojrzałość układu nerwowego oraz doświadczenia szpitalne mogą powodować nadwrażliwości na różne bodźce np. dźwiękowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe. Rodzice uczą się jak wspierać swojego maluszka.

Po wyjściu ze szpitala wcześniak zostaje objęty opieką wielospecjalistyczną: neonatologa, neurologa, okulisty, kardiologa, nefrologa, hematologa, fizjoterapeuty oraz neurologopedy.

Wrażliwe dziecko, dlaczego?

Agnieszka Popowicz: Zmysły człowieka kształtują się już w życiu płodowym. Niestety większość wcześniaków rodzi się przez cesarskie cięcie. W trakcie porodu naturalnego mają one możliwość doskonalenia wszystkich zmysłów, zwłaszcza propriocepcji. Niektóre wcześniaki na wskutek niedotlenienia doświadczają zaburzeń w centralnym układzie nerwowym, zwłaszcza w istocie białej mózgu. Ma to wpływ na zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Wcześniaki ze względu na swoją niedojrzałość, ale i pierwsze środowisko życia narażone są na zaburzenia regulacji sensorycznej. Istotny wpływ na ich rozwój ma przebodźcowanie różnych zmysłów: słuchu poprzez nadmierny hałas inkubatora oraz personelu medycznego, wzroku poprzez jasne światło, dotyku poprzez nieprzyjemne doznania w warunkach szpitalnych. Wcześniak leżący w inkubatorze nie dostaje tyle bliskości i pozytywnego dotyku jak noworodki urodzone o czasie. Nie jest też stymulowany przedsionkowo poprzez noszenie czy bujanie. Te doświadczenia mają niekorzystny wpływ na rozwój jego zmysłów.

Jakie może mieć to konsekwencje?

Agnieszka Popowicz: Wrażliwe niemowlęta już w pierwszym okresie życia mogą mieć problem z samoregulacją, snem, jedzeniem. Mogą reagować nadmiernie na różne bodźce np. płaczem, prężeniem się. Np. przy zmianie pieluchy, ubieraniu, podnoszeniu, przy włączeniu jakiegoś elektrycznego sprzętu domowego.

Jak można pomóc maluszkowi?

Agnieszka Popowicz: Przede wszystkim poprzez zbudowanie bliskiej relacji z opiekunem. Zapewnienie poczucia bliskości, tulenie, bujanie, masaż.

Dlaczego ważna jest wizyta u fizjoterapeuty?

Agnieszka Popowicz: W początkowym etapie fizjoterapeuta pediatryczny uczy rodziców jak prawidłowo podnosić, nosić, odkładać wcześniaka, aby wspomóc jego rozwój. Dobiera odpowiednie pozycje ułożeniowe. Doradza, jak dostosować środowisko domowe dla lepszego rozwoju maluszka. Zwraca również uwagę na prawidłową pozycję do karmienia piersią lub butelką. Fizjoterapeuta pediatryczny monitoruje rozwój ruchowy dziecka. W przypadku nieprawidłowości stosowana jest terapia neurorozwojowa Ndt-Bobath.

Na czym polega terapia Ndt-Bobath?

Agnieszka Popowicz: Założeniem metody Ndt Bobath jest wpływanie na napięcie mięśniowe (jego regulacja), hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do ruchów prawidłowych oraz wykorzystanie tych umiejętności w życiu codziennym. W trakcie ćwiczeń rytm oraz tempo ćwiczeń są dostosowywane indywidualnie do dziecka. Podczas terapii niemowlę nie powinno płakać, gdyż w stresie uczy się niewiele. Bardzo ważne jest, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.

Wcześniak i co dalej. Z jakimi problemami borykają się dzieci i dorosłe wcześniaki?

Agnieszka Popowicz: Badania naukowe, przeprowadzane na wcześniakach dowodzą, że dzieci te częściej niż dzieci donoszone mają problemy z koncentracją uwagi, pamięcią oraz z rozwiązywaniem złożonych zadań matematycznych. Mogą mieć również problemy w relacjach społecznych, kontaktach interpersonalnych oraz problemy emocjonalne.

Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wcześniaka?

Agnieszka Popowicz: Międzynarodowy Dzień Wcześniaka Obchodzimy co roku 17 listopada na całym świecie. W Polsce został zainicjowany w 2011 r. przez fundację Wcześniak. Jego celem jest szerzenie informacji na temat wcześniactwa.

  

www.agnieszkapopowicz.pl

http://beauty-women.pl/wp-content/uploads/2017/02/ciaza-kobieta-dziecko.jpghttp://beauty-women.pl/wp-content/uploads/2017/02/ciaza-kobieta-dziecko-420x278.jpgBeauty WomenZdrowiedzieci,kobieta,mama,wcześniactwo,zdrowieJakie dzieci nazywamy wcześniakami? Agnieszka Popowicz: Dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży nazywamy wcześniakami. Wcześniactwo możemy podzielić na: ekstremalnie skrajne wcześniactwo, czyli niemowlęta urodzone między 23 a 27 tygodniem życia płodowego, skrajne wcześniactwo czyli dzieci urodzone pomiędzy 28 a 31 tygodniem oraz średnie wcześniactwo czyli niemowlęta urodzone pomiędzy 32-38 tygodniem. Jakie...