dźwiękoterapia

W skutecznej psychoterapii kluczowa rolę odgrywa nie tylko precyzyjna diagnostyka, ale także dobór właściwej ścieżki leczenia. Jedną z metod na stabilizowanie kondycji emocjonalnej jest terapia muzyką i dźwiękiem. Opracował ją niegdyś profesor Alfred Tomatis.

Na czym polega dźwiękoterapia metodą Tomatisa?

Celem stosowanej terapii przy pomocy metody Tomatisa jest przede wszystkim trening słuchowy. Wspieranie funkcji aparatu słuchowego służy poprawie koncentracji, rozwoju kreatywności oraz zdolności językowych i komunikacyjnych. Zwiększa się także potencjał w nauce, jak też w prawidłowym rozwoju psychoruchowym.

Metoda Tomatisa kieruje się trzema, podstawowymi zasadami:

  • Po pierwsze – głos zawiera to, co słyszy ucho
  • Po drugie – poprawienie jakości słuchu w uchu, które uległo uszkodzeniu, w sposób natychmiastowy i nieświadomy poprawia się jakość słyszanego dźwięku
  • Po trzecie – jeżeli prowadzi się odpowiednią stymulację słuchową, spowoduje to trwałą poprawę artykulacji

Metoda Tomatisa w psychologii dziecięcej

W prowadzeniu terapii psychologicznej dzieci, metoda Tomatisa sprawdza się w takich obszarach, jak m.in.:

  • trudności szkolne
  • zaburzenia koncentracji
  • dysleksja
  • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
  • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
  • słaba przyswajalność języków

Pozostałe obszary zastosowania muzykoterapii

Ponadto, terapia dźwiękiem i muzyką w znaczny sposób wspiera profilaktykę autyzmu. Dzięki metodzie opracowanej przez Tomatisa, dzieci i dorośli z autyzmem mają szansę na ponowne rozpoczęcie komunikacji i interakcji, zyskują świadomość otoczenia, zanikają u nich zachowania nawykowe, jak klaskanie czy zgrzytanie zębami, łagodnieje u nich nadwrażliwość, zyskują lepszą koordynację ruchową, równowagę i napięcie mięśniowe.

Terapia psychologiczna u dorosłych przy pomocy muzykoterapii, pomaga w regulacji słabej pamięci, zaburzeń mowy, zaburzeń głosu, stresu, depresji czy bezsenności.

Wszechstronność tej terapii obejmuje także swym zasięgiem łagodzenie dolegliwości, jakie odczuwają kobiety w ciąży. Przy zastosowaniu muzykoterapii można skrócić poród, zmniejszyć liczbę problemów okołoporodowych, polepszyć samopoczucie ciężarnej, zmniejszyć skutki Bay Blues i depresji poporodowej.

Zmiany fizjologiczne wywołane zastosowaniem metody Tomatisa

Muzykoterapia pobudza przedsionek, będący częścią ucha środkowego. Ma on za zadnie sprawowanie kontroli nad równowagą, koordynacją ruchową, napięciem mięśniowym oraz bierze udział w przetwarzaniu informacji odpowiedzialnych za uczucia.

Nieprawidłowe funkcjonowanie przedsionka powoduje przebodźcowanie i w efekcie izolowanie się od otoczenia. Rolą terapii jest uregulowanie funkcjonowania przedsionka oraz ułatwienie pacjentowi integrację sensoryczną. Jest to pierwszy krok w kierunku prawidłowej komunikacji.

http://beauty-women.pl/wp-content/uploads/2017/02/shutterstock_517028767-e1487784649939.jpghttp://beauty-women.pl/wp-content/uploads/2017/02/shutterstock_517028767-420x280.jpgBeauty WomenZdrowiedzieci,dźwiękoterapia,psychologia,zdrowieW skutecznej psychoterapii kluczowa rolę odgrywa nie tylko precyzyjna diagnostyka, ale także dobór właściwej ścieżki leczenia. Jedną z metod na stabilizowanie kondycji emocjonalnej jest terapia muzyką i dźwiękiem. Opracował ją niegdyś profesor Alfred Tomatis. Na czym polega dźwiękoterapia metodą Tomatisa? Celem stosowanej terapii przy pomocy metody Tomatisa jest przede wszystkim trening...